TermoMaxTermoMax 120 – 300 kW

TERMOSTROJ kotlovi su 100% učinkoviti električni kotlovi za centralno grijanje. Opremljeni su sa svim potrebnim radnim i sigurnosnim komponentama koje omogućuju jednostavan i pouzdan rad.

Spremnik kotla izrađen je od kotlovskog lima debljine 4 mm i ispitan je na tlak od 8 bara. Maksimalni radni tlak je 6 bara. Vanjski plašt proizveden je od čeličnog, plastificiranog lima debljine 1,5 mm. Grijači su izraðeni od nehrđaju}eg čelika, Incoloy 800 i ugrađeni sa gornje strane.

Kotao je moguće spojiti na većinu sustava za grijanje i pripremu vode, sa maksimalim radnim tlakom od 6 bara i temperaturom do 90°C. Isto tako moguće ga je koristiti u seriji više jedinica, ukoliko je potrebna veća snaga. Standardna komandna ploea omogućava spoj više kotlova u kaskadu (broj nije ograničen). Ukupna snaga kotla postiče se u 7 ili 15 koraka. Svaki sklopnik upravlja jednim grijačem i zaštićen je tropolnim automatskim osiguračem.

Sve funkcije kotla potrebne korisniku dostupne su na komandnoj ploči sa prednje strane. Kotao ima zaštitu rada bez vode. Grijači se ne mogu uključiti ukoliko se u kotlu nalazi zrak ili kotao nije u potpunosti odzračen. Zaštita protiv smrzavanja se uključuje ukoliko temperatura u kotlu padne ispod 7°C i diže temperaturu iznad 7°C kako bi se spriječilo smrzavanje. Uvijet je jedino da komandna ploča i energetski dio priključka ima napon (kotao može biti na komandnoj ploči isključen).

Kotao je predivđen za rad u zatvorenim sustavima. Odgovarajuća ekspanzijska posuda mora biti ugrađena u sustavu.

Elektronska komandna ploča, jednostavna za korištenje, sa ugrađenom kompenzacijom vanjske temperature, može se koristiti za radijatorsko i podno grijanje. Automatsko podešavanje snage u 7 koraka.

Jamstvo na kotlove je 12 mjeseci.

 

TermoMax 120 – 180 210 – 300
Općenito
Energija grijanja  120, 150, 180 kW  210, 255, 300 kW
Dimenzije i težina
Širina  743 mm  1033 mm
Visina  1420 mm  1420 mm
Dubina  780 mm  780 mm
Težina  274, 289, 297 kg  366, 386, 396 kg
Strujni priključak
Trofazni priključak DA DA
Upute za TermoMax (Engleski) Veličina

1.009 KB